O nas

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu są jednostką organizacyjną Gminy Miasta Zgierz, która została powołana uchwałą Nr XXXI/247/93 Rady Miasta Zgierza z dnia 01.07.1993 r. oraz przekształcona finalnie z zakładu budżetowego na mocy uchwały Nr LIV/501/10  Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. i funkcjonuje w oparciu o Statut, zatwierdzony uchwałą Nr VIII/62/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 02.02.1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/409/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

Funkcję kierownika od początku istnienia Zakładu do lipca 2011 r. pełnił Grzegorz Kowalski.

Po przekształceniu Zakładu w jednostkę organizacyjną funkcję kierownika pełnili:

 

 • Mariusz Miśkiewicz (od 07-2011 r.),

 

 • Adam Kacprzycki (od 10-2012 r.),

 

 • Paweł Marczewski (od 05-2014 r.),

 

 • Krzysztof Cichy (od 02-2015 r.),

 

 • Iwona Boberska (od 11-2015 r.).

 

Do głównych zadań Jednostki należą:

 

 • organizacja miejskiej komunikacji autobusowej (na terenie miasta Zgierza) i tramwajowej;

 • dystrybucja i kontrola biletów;

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania transportu poprzez nadzorowanie wykonywania obowiązków przez przewoźników;

 • okresowe przeprowadzanie zmian w rozkładach jazdy stosownie do potrzeb pasażerów;

 • administrowanie przystankami (utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego i estetycznego wiat przystankowych, okresowe uzupełnianie informacji pasażerskiej);

 • współpraca z innymi gminami w zakresie wykonywania porozumień komunalnych (komunikacja autobusowa na liniach 6 i 51, współfinansowana przez gminy, po których terenie przebiegają trasy linii);

 • pobieranie od operatorów i przewoźników opłat za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej będących w zarządzie Gminy Miasto Zgierz,

 • utrzymywanie przystanków oraz budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz.


 

Copyrights © 2018 Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. All Rights Reserved